Nımaj Dı Ferq Bınatê Cînîyon U Comyerdon

  • PDF

 

Cînî ponc çîyon di comyerdon ra cî benî.

Comyérd:

1-      Ruku u secdon di dîrsekon xu kişton xu ra dur pişén de

2-      Ruku u secdon di pîzé xu lingon xu ra dur pişén de  

3-      Ca eşkera di eşkera wonenî

4-      Zeré nimaj di bén yew gurî bi bu tesbîh (subhanallah) onî. Mesela yew bî u zeri yaxut îmom nimaj di xu şaş bikeru me’mun vonu “subhanallah”. Gereka in vati di nîyeta zîkirkerdiş teyna yaxut zîkırkerdiş u vîrardiş tîdir nîyet biker u. Qé vîrardiş îmom teyna vaju “subhanallah” nimaj yi xeripyen u.

5-      Êwrét yin binaté zonîyon u nak u

        Cînî:

1-      Ruku u secdon di dîrsekon xu u kişton xu kenî pîser

2-      Ruku u secdon di pîzé xu u lingon xu kenî pîser

3-      Cé comyerdon xerîbon di véng xu nimnenî yanî zerré xu ra wonen î. Comyerd xerîb nîkeh cînî yi rî kuenu. Wext comyerd xerîb çinî bu eşkena véng xu berz biker u.

4-      Zeré nimaj di bén yew gurî bi bu tesfîq kenî. Tesfîq pé zeré yew dest donî pé dést bîn ri. Seméd meqsét çendék peru du wa bi du peru nimaj nîxeripyen u.

5-      Bî deston u rî her cé yin êwret u

ÇÎ NİMAJ XERİPNENÎ

Yewndes çî nimaj xeripnenî:

1-      Qisékerdiş zonayi: Merdim pé zonayî qisé bikeru u in qise yew herfi zî bu eger mena îfade bikeru nimaj xeripyen u. Mesela vaju “o” u pé in vate şexsék qesd bikeru in vaté nimaj xeripnen u. La hayé merdim çinî bu u yaxut nîzonu pé qisekerdiş nimaj xeripyenu ( o merdim newe bîbisilmoni yaxut âlimon ra dur yew ca di bîu pîl) yaxut seméd qixekerdiş, wuyayiş, bermiş u nalayiş înson xu rî hekim nî bu u qise bikeru tayi bu nimaj nîxeripyen u la eger zafi bu xeripyen u.

A suez nimaj xeripnena: Êleqé nimaj bibu yaxut seméd zîkir bu zî însonon ra kelîmonvatiş. Mesela yew merdim bad …………. Vaju “elhemdulillah” u yew merdim zî inay bişinawu u cewab di vaju “yerhemukellah” nimaj yi xeripyen u. Tewrat u Încîl yaxut Hedîs nimaj di bîyerén wendiş nimaj xeripyen u.

2-      Êmelo zaf: U êmel ku êleqé yi namj yi çinyu. Êdeton di çend hereket zaf bihesibyen pé eynon nimaj xeripyen u.

3-      Destmaj bixeripyu

4-      Pîsî bî u meydon. Pîsî auwa bu u pé hewa bî u bidusyu bedén bad lez biku war zirar nîdon nimaj. La eger merdim pé yew çuwa berzu war nimaj xeripyen u.

5-      A kerdiş êwrét

6-      Nîyet bibedilyu. Kom ferz nimaj teyna bikeru u bivînu cemeêt virazyo eşkenu nîyeta xu bibedilnu u nimaj xu çarnenu a nafîle qomé diyin di silom don u şinu tabî cemeêt ben u.

7-      Qible ra biçarnîyu a. Sîné merdim biçarnîyu a. Yew ten nimajkerdox pé zor qible ra ta bidu u la o hema xu reyna ta bidu qible nimaj nîxeripyen u. Feqet kom pé vîrkerdiş u pénîzonayî qible ra ta bidiyu o hema lez ra xu reyna ta bidu qible çîk nîbenu u la eger hema lez ra xu ta nîdu nimaj şin u.

8-      Werdiş. Eger nîzonu pé in werdiş nimaj yi xeripyenu pé werdiş tay çîk nîbenu u la eger zaf biweru nimaj yi xeripyen u.

9-      Şimitiş. Eger nîzonu pé in şimitiş nimaj yi xeripyenu pé şimitiş tay çîk nîbenu u la eger zaf bişimu nimaj yi xeripyen u. Pé alun teyna nimaj nîxeripyenu u la eger mîyon alun di çî bîn bibu xeriyyen u. La pé pilx qirik ra yena xeripyan u.

10-   Pé qehqehe wuyayiş. Qehqehe pé veng berz wuyayiş u.

11-   Dîn ra vejyayiş (Allah ma bipawu) In vejyayiş egr zeré nimaj dibu nimaj xelityen u. Eger bad nimaj r adîn ra bivejyu o nimaj yi nîşinu fesad. Çimkî îrtidat (Allah ma bipawu)  yanî dînra vejyayiş hetta merg dewam nîkeru êmelon batal nîkena. Eger hetta merg dewom bikeru êmelon verînon hemin batal ken a.

Zé ruku u secdé yew rukun nîmi di verdiş nimaj xeripnen u. Ruknon fîîlinon ra yew zaf ca ardiş zî nimaj xeripnen u. Mesela yew qom di di dor şiyiş ruku yaxut hîrî dor şiyiş secdi. La eger xu vîr bikeru zirar yi çinyu. Bî Tekbîr îhrom zé Fatîha u Tehîyyat wendişon çendék tekrar bikeru wa bikeru nimaj nîxeripyen u.

Merdim mi nîyet ard ya nîyard biku şiphe u ina şuyhé yi derg bibu yaxut ruknék fîîlin ya suezin sera şu nîyar xu vîr nimaj xeripyen u. Mené dergî tayi biz u sera qas ruknék wext şu; Kilmî yew çîk bî înson vîr u şu.

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

.::: YAZARIN DİĞER YAZILARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN :::.