SUNNÊT NIMAJ

  • PDF


Tebér nimaj di 2 heb i:

1-Azon: Mené yi luxat di xeber dayişu; istilah fiqhî di qé xeberé nimajon ferzon qalon nîşandayon vatiş.

Şert Muezzîn: îslom, temyîz u comyerdî. Merdim bîdesmaj azon biwonu mekruh u.

 Ték ‘alimon vatu azon ferzu kîfaye u. Hîcret dima sera yewin di bi ferz. Mené kelîmon azon:

Allah en pîl u (4 dor)

Şahidî kena bî Allah homék çinyu (2 dor)

Şahidî kena Hz. Muhemmed Qasid Alleh îw (2 dor)

Haydî bîyen nimaj (2 dor)

Haydî bîyen xelasî (2 dor)

Allah en pîl u (2 dor)

Bî Allah homék çinyu (2 dor)

2-Qamet: Mené yi luxat di wiriznayiş pay; istilah fiqhî di qé dewetkerdiş u destpekerdiş nimaj kelîmon nîşandayon vatiş

Allah en pîl u (2 dor)

Şahidî kena bî Allah homék çinyu (1 dor)

Şahidî kena Hz. Muhemmed Qasid Alleh îw (1 dor)

Haydî bîyen nimaj (1 dor)

Haydî bîyen xelasî (1 dor)

Nimaj destpé kenu (2)

Allah en pîl u (2 dor)

Bî Allah homék çinyu (1dor)

Nimaj rueşonon di azon nîyenu wendiş u azon vera ina yenu vatiş “Es-selatu camîe” (nimaj donu arî). Qé nimajon ferzon azon wendiş u qamet ardiş sunnet u. Qé nimaj qeza zî azon u qamet sunnet u. Cemî texîr u teqdîm di qamet ardiş sunnet u azon né. Cînyon rî qamet ardiş sunnet u la azon wendiş sunnet nî u. Qé nimajon sunneton pé cemee’t (kombiyayiş) yenkerdiş azon u qamet vera yenu vatiş: Es-selate camîe (hemi tîdır qé nimaj hezir bibén) yaxut Es-selatu camîe (nimaj arîkerdox u)”

Kelîmé azon di di, ay qamet yew yew yenî vatiş.

Şert Azon u Qamet

a-Azon bad wext gîryayiş di bîwendiş

b-Gereka kelîmé azon u qamet tîdima bîyen wendiş

c-Azon u qamet ‘Erebî bîyen wendiş u cem’et ra ték merdim gereka bişinawén

d-Gereke muezzîn bisilmoni, mumueyyîz u comyerd bu.

Mekruh Azon u Qamet

a-herfon u herekon yanî zér u zibér tom wendiş

b-Wendiş azon u qamet di runiştiş

c-Rî xu qible ra çarnayiş a

d-Qisekerdiş

e-Azon fasiq, qij, cinabetin u bîdesmajin biwoné

Sunnét Azon u Qamet

a-Kelîmon azon giron u ay qamet lez wendiş

b-Azon di “Tercî” kerdiş. Tercî; Di kelîmon şehadet vercu xu zerri di vatiş u bad eşkera vatiş

c- Vatiş “heyye ‘elel-felah” di rî xu tadayiş kişta raşt u “heyye eles-selah” di kişta çep.

d-Azon sérsibé di “teswîb” kerdiş. Teswîb; heyye eles-selah dima vatiş “es-Selatu xeyrun mînen-newm” (nimaj honra daha xér u)

e-Véng azon wendox weş bu

f-Bî  heyye elel-falah u heyye eles-selah gueştarîkerdoxon ri sunnetu  kelîmon azon u qamet tekrarkerdiş. Kelîmon heyye elel-falah u heyye eles-selah di “la hewle wela quwwete îlla bîllah” vatiş sunnet u, inyon gueştarî di tekrar nîken u. Teswib yanî es-Selatu xeyrun mînen-newm dima “ti raşt va u ti xelisyé” vatiş.

Qamet di “qed qametîs selat-nimaj destpé kenu” dima “Allah in qaîm u daîm bikeru” vatiş. Nomé in hemin İCABET u.

f-Bad azon u qamet salawat ardış u dima ina dua’ wendiş: Ya Allah u Ya Wayér ina de’weta tam u nimaj yenu kerdiş Rebbî ma! Wesîle u Fezîlet bidi Muhemméd u yi bişiraw meqamé Mehmud ku Ti yi rî we’d kerd. Amîn. (Buxarî)

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ