RUKUN NİMAJ-1

  • PDF

 

1- Nîyet: Qesd kerdiş. Cé nîyet qelb u. Pé zon vatiş sunnet u. Şert nîyet hîrî heb î:

a-Nimaj qesdkerdiş

b-Vatiş wext: Sérsibé, nîmruej…

c-Vaté ferz: Nîyet kena ferz nîmruéj bikerî

Nimaj ferzon di “eda” vera vaju “qeza” u nimaj qeza di “qeza” vera vaju “eda kena” nimaj benu, zirar in vaté nimaj rî çinyu.

Eger in hîrî şert nîyerén ca nîyet ca di nîya

Qé zé nimaj rewatîbon, rueşonon… nimajon sunneton ku wext yin estu, yin di şert bes î:

a-Nimaj qesdkerdiş

b-Nimaj tayîn kerdiş. Koncî nimaj bu nomé yi vatiş. Mesela “Nîyet kena nimaj Duha bikerî”

Qé ê nimajon ku wext yin çinyu, vatiş “Nîyet kena nimaj bikerî” bes u.

Êdét qomon u tabi qible u eda /qeza u vatiş “qé Homé kena” u nafîleyon di vatiş nafîle ferz nî u. Inyon nimajon ferzon u sunneton di vatiş sunnet u.

2- Pay vindertiş: Nimaj ferzon di qas îmkon pay vindertiş. Merdim néşku payvinderti nimaj bikeru nuşen ru u néşku binuş ru kiştser xwi derg kenu u ina yi zî neéşku bikeru nimaj xwi paştser kenu u ina yi zî néşku bikeru pé saré xwi imakerdiş nimaj kenu u in zî mumkîn nîbu pé çimon xwi  îmakerdiş u in zî nîbu pé qelb nimaj kenu. Çimkî hata ‘aqil bibu nimaj ferz u.

Eşkenu nimajon sunneton runuşti bikeru la xér yi tay u.

3- Tekbîr îhram: Vatiş “Ellahu Ekber”. Mené îhram “heromkerdiş u”. Çimkî pé in tekbîr zé wer u şimitiş çî nimaj ra nî î benî herom. Nîyet u tekbîr tîdir u pê ser vatiş wacîb u.

4- Wendiş Fatîha: Merdim ruku di biresu îmom wendiş îmom yi rî zî bes u. Kom néşku Fatîha bimusu qas herfon ya ayeton bînon ra wonen u. In ayeton zi néşku biwonu qas ayeton Fatîha zîkir ken u. Zîkır zî nîzonu qas Fatîha wonenu u hema a deqa dima qé musnayiş Fatîha xeyret ken u. Ayeton Fatîha pîser wendiş ferzu u kom Fatîha wendiş di zîyed vinderu in vindertiş pîserwendiş xeripnen u gereka reyna sari ra biwonu.

Bîsmîllahîrre‘hmanîrrehîm Fatîha ra ayeték a. Saré sureyon Quron di bî Suré Tewbe çendék bismîllah estî hemi ayet î. Sureya Tewbe di behs ultîmatom dayiş estu u aco ra oca di bismîllah nîomîya. Çimkî bismîllah behs rehmé Homé kena.

 

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ