Sosyal Medya, İnternet ve Televizyonun Zararları PDF Yazdır e-Posta
Cevdet KARAMAN tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 15 Aralık 2014 11:37

 

İçinde yaşadığımız çağın iletişim çağı olduğunu hemen hemen herkes kabul eder. Hepimiz bir şekilde kitle iletişim araçlarını kullanmak zorunda kalıyoruz. Kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın önemini inkar edecek durumda değilim. Bu araçlar doğru kullanıldığında gerçekten faydalı olmakla beraber doğru kullanılmadıklarında birçok zararının olduğu da bir gerçektir.

Hemen hemen hepimizin evlerinde televizyon, internet gibi kitle iletişim araçları vardır. Son dö-nemlerde oldukça yaygınlaşan akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarları da sayacak olursak, toplumun büyük bir kısmının kitle iletişim araçlarını kullandığı ve bu araçlar vasıtasıyla sosyal medyadan bir şekilde etkilendiği gerçeğini kabul etmemiz gerekmektedir.

Biz bu yazımızda imkânımız elverdiğince kitle iletişim araçları, televizyon ve sosyal medyanın zararları üzerinde durmaya çalışacağız

Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yaşadığımız şehirde bile çarşıya çıkıp etrafa kısa bir göz gez-dirdiğimizde, ilköğretim çağındaki çocukların dahi ellerinde boylarından büyük ve pahalı cep te-lefonlarıyla dolaştıklarına şahit oluyoruz. Çocuklar artık ellerinde kitaplarla dolaşmıyorlar. Her birinin elinde bir telefon ve her çocuk kendi telefonuyla sosyal medyada sanal alem denilen yalancı bir dünyada dolaşıp durmaktadır.

Akıllı telefona ulaşma imkanı olmayan çocukların önemli bir kısmı da daha kirli ve daha tehlikeli olan internet kafelere dadanmış durumdadırlar. İnternet kafelere belli bir yaş aralığındaki çocukların girişi yasak olmasına rağmen, internet kafelerde ciddi bir denetim yapılmadığı için çocuklar buralara rahat bir şekilde girip çıkmaktadırlar.

Sosyal medyanın aktif kullanıldığı sanal alem, masum bir alem değil. Türlü türlü suçların işlendiği kirli ve kontrolsüz bir dünyadan bahsediyoruz. Ne yazık ki geleceğimizi emanet edeceğimizi iddia ettiğimiz çocuklarımız da bu alemin esiri olmuş durumdadırlar.

Hemen hemen her gün gazete manşetlerini süsleyen hırsızlık, uyuşturucu, fuhuş, cinayet gibi haberlerin önemli bir kısmının sosyal medya üzerinde masum insanlara kurulan tuzaklardan kaynaklandığı bir sır değildir.

Bu durumun birçok sebebi olmakla beraber, en temel sebebi; anne ve babaların çocuklarıyla ilgi-lenmemesidir. Zira: Anne ve babalar çocuklarının karnını doyurmakta kusur etmezlerken, ruh dünyalarını ihmal ediyorlar. Aile ilgisinden mahrum kalan çocuklar da mutluluğu sanal alemde aramaya başlıyorken, çok rahat bir şekilde çeşitli suç şebekelerinin tuzağına düşebilmektedir. Son dönemlerde internetten kandırılıp evden kaçarak suça bulaştırıp masumiyetleri suiistimal edilen küçük çocuk haberleri bu iddiamızı doğrular niteliktedir.

Sosyal medya ve sanal alemin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri elbette bunlarla sınırlı değildir. Bu mevzu kitaplara konu olacak kadar geniş bir konudur. Ancak biz bu kısa bilgilerle yetinip, biraz da büyüklere gelmek istiyoruz. Çocukları olumsuz etkileyen internet ve televizyonun biz büyükler üzerinde de ciddi olumsuz etkileri sayılamayacak kadar çoktur. Bir kaçını maddeler halinde kısaca sıralayalım.

1-            Sosyal medya bu çağın modern şeytanıdır desek, doğru bir söz demiş oluruz. Zira birçok de-dikodu, yalan haber ve iftira sosyal medya üzerinde kısa sürede geniş bir kitleye ulaşabilmektedir. Bu da toplumsal cinnet ve cinayetlere sebep olmaktadır.

2-            Televizyon ve internet aile içindeki sıcak ilişkileri zedelerken, aile bireylerinin birbirinden uzaklaşmasına zemin hazırlıyor. İnsanlar televizyon ve internet başında aynı çatı altında birer robot haline gelebilmektedirler.

3-            Televizyon ve internetteki reklamlar insanları kontrolsüz bir şekilde tüketime sevk ederken sosyal bunalımları da beraberinde getirmektedir.

4-            Sosyal medyanın büyülü dünyası üzerinde geliştirilen gayri ahlaki ilişkiler birçok yuvanın dağılmasına, birçok cinayetin işlenmesine ve birçok çocuğun yetim kalmasına zemin hazırlıyor.

5-            Sosyal medya ve televizyon insanı asosyalleştiriyor. Bu da bunalım ve intiharı beraberinde getiriyor.

6-            Sosyal medya ve internet bilgiye kolay ve ucuz ulaşmanın en önemli yollarından biri olduğu gibi aynı zamanda bilginin en çok kirletildiği bir alandır. Doğru ile yanlışın iç içe verildiği bu alemde doğruyu bulmak oldukça zordur.

7-            Bilginin süzülüp tasnif edilmediği bu alem, mayınlı bir arazi gibidir. Define ararken mayına basma ihtimali oldukça yüksektir.  Bir Kur’an mealine bakayım derken, aynı sayfada Kur’an’ın ruhuna ters ve Kur’an’ın yasakladığı birçok bilgi ve görüntünün karşınıza çıkması mümkündür. Kısacası sanal alem ve sosyal medya hakla batılın karıştırılıp harmanladığı bir alemdir.

Bu sebeple Müslümanlar internet, televizyon ve sosyal medyadan kendilerini ve aile efratlarını uzak tutmaya çalışmalıdırlar. Eğer ille de bu alanı kullanmak zorunda iseler bilinçli ve seçici bir şekilde mümeyyiz bir akılla kullanmalıdırlar. Değilse bu mayınlı arazide helak olmaları muhtemeldir.

Sözün en doğrusu Allah kelamıdır: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. “ 

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile