Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği PDF Yazdır e-Posta
Pazartesi, 29 Haziran 2015 14:21

 

tarımsal

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerini Destekleme Ödemesi’ yapılmasına dair tebliğ yayımlandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme (TYDD) Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği" 30 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ, danışmanlık hizmeti verecek ve desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Remi gazetede yayımlanan habere göre, tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödeneceği öngörülüyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan üretici örgütü, ziraat odası, tarımsal danışmanlık vakfı, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal danışmanlık derneği ve bunların şubeleri de dâhil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 8 tarım danışmanı için TYDD ödemesi verecek.

Çiftçilere tebliğ edildi

Çiftçilere yapılan tebliğde; Çiftçilerimizin; bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamak, bunun sonucunda çiftçinin gelir ve refah düzeyini arttırmak amacıyla; 2006 yılında yürürlüğe giren Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ile Ülkemizin " Ulusal Yayım Politikasının" ana hatları çizilmiş, danışmanlık sisteminin hukuki altyapısı oluşturulmuş ve ilk defa "yayım/danışmanlık hizmetleri" yasal olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin getirdiği çok önemli bir yenilik de tarımsal danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve desteklenmesidir. Yönetmeliğin yayımlanmasından bu yana geçen süreçte Bakanlığımız danışmanlık sisteminin altyapısını oluşturmak için özel bir çaba sarf etmiştir” denildi.

‘İşletme sahiplerinin eğitiminin gerçekleşmesi lazım’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yapılan tebliğde, şu ifadelere yer verildi: “Tarım ve hayvancılık yapan işletmelerin üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, tarım ve hayvancılık alanında gelişen teknolojileri kullanmak suretiyle bu problemleri çözebilecek bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla işletme sahiplerinin eğitimini gerçekleştirmek gereklidir. Bakanlığımız tarafından sertifika verilmiş serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri veya tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları çiftçilere bu konuda gerekli hizmeti belirli bir ücret karşılığında sunmaktadırlar. Kuruluş kanunlarında şirket kurabileceklerine dair hüküm olan üretici örgütleri (tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri), ziraat odaları ve bunların üst birlikleri, tarımsal danışmanlık şirketi kurabilmekte ve çiftçilere danışmanlık hizmetini ücret karşılığında sunabilmektedirler. Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde sivil toplum örgütleri, danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarının daha aktif rol alması, gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi ancak sistemin desteklenmesi ile mümkün olacağı bilincinden hareketle, ilk defa 2009 yılında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alan çiftçilerimiz desteklenmiştir. Bu desteğin 2015 yılında da devam etmesine Bakanlar Kurulunca karar verilmiştir. Bu karar gereği ve 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2015/19)  31 Mayıs 2015 tarih ve 29371 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile çiftçilerimiz; tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanları, üretici örgütleri, ziraat odaları ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıflardan hizmet satın alabilecek ve tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere sahip tarımsal işletmelere 2015 yılında toplam 600 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.  Bu desteklemeden yararlanmak isteyenlerin;  16 Temmuz 2015 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yasal bir çerçeve dâhilinde yürütülmesi ve desteklenmesi; tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına, danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülmesine, üretim ve bilgilendirmenin her safhasının kayıt altına alınmasına, istihdamın arttırılmasına ve ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Çiftçilerimiz, bu konuda detaylı bilgiye Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden ulaşabilirler.”

BU MAKALEYİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile